Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Skorupiński Michał

Michał Józef Skorupiński

ur. w 1947 roku w m. Świecie nad Wisłą
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 94/2021
Biogram
Pan Michał Skorupiński był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Instytucie Ziemniaka w Boninie. W dniu 22.12.1981 r. został internowany i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim. Zwolniony na mocy decyzji z dnia 30.01.1982 r. 
W latach 1981-1984 p. Michał Skorupiński, jako działacz zdelegalizowanego związku zawodowego „Solidarność”, był rozpracowywany przez służbę bezpieczeństwa.   
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN