Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jerzy Adamczyk

ur. w 1948 roku w m. Chobienia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016
Biogram
Pan Jerzy Adamczyk w latach 1964-77 pracował w Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego we Wrocławiu, a następie w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego.  
Od września 1981 r. był członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w WPHW. Po 13 grudnia 1981 r. uczestniczył w protestach organizowanych przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Czynnie angażował się w kolportaż i druk pism niezależnych, takich jak: "Biuletyn Dolnośląski", "Miesięcznik Niezależny", "Solidarność Walcząca", "Z dnia na dzień". Brał udział w licznych akacjach rozrzucania ulotek, plakatów, malowania antykomunistycznych haseł na murach. Współtworzył Robotnicze Wydawnictwo Feniks. W 1983 r. został zaprzysiężonym członkiem "Solidarności Walczącej". 
W związku z działalnością opozycyjną był w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej