Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ujazdowska-Groszang Teresa

Teresa Maria Ujazdowska-Groszang

ur. w 1931 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 38/2022
Biogram
Od 1976 r. pracowała w Teatrze Dramatycznym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Od 1980 r. zaangażowała się działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w miejscu pracy, następnie była członkinią Zarządu NSZZ „Solidarność” Regionu Częstochowskiego, od 19 listopada1980 r. rzecznikiem prasowym RKZ NSZZ „Solidarność” w Częstochowie. 
W listopadzie 1980 r. współinicjowała 7 – dniową akcję protestacyjną przeciwko działaniom wojewody częstochowskiego (zakazującego działalności związkowej), organizowaną przez częstochowski RKZ NSZZ „Solidarność” w klubie „Ikar” Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie. Protest zakończył się zmianą wojewody częstochowskiego i prezydenta miasta. 
Współredagowała Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność” Regionu Częstochowskiego. Ponadto reprezentowała częstochowską „Solidarność” w rozmowach z Komisją Rządową. W grudniu 1980 r. została odsunięta od działalności na szczeblu regionalnym. Jednak w kolejnych wyborach przeprowadzonych w czerwcu 1981 r. została ponownie wybrana do Zarządu Regionu. Była jednocześnie członkinią komisji ds. kultury. Podczas wyjazdów zagranicznych organizowała bazę poligraficzną i materiały niezbędne w działalności częstochowskiego Zarządu Regionu. 13 października 1981 r. została wybrana delegatem środowiska artystycznego na ogólnopolski zjazd sekcji teatralnych Krajowej Komisji NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Z powodu prowadzonej działalności związkowej, Pani Teresa Ujazdowska-Groszang 13 grudnia 1981 r. została internowana w Ośrodku Odosobnienia w Lublińcu. W okresie późniejszym przebywała w Ośrodku w Darłówku, a następnie w Gołdapi, z którego została zwolniona 6 marca 1982 r. 
1 maja 1982 r. uczestniczyła na Jasnej Górze w spotkaniu internowanych z biskupami. W 1983 r. wyjechała na pobyt stały do Anglii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej