Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łukomski Wiesław

Wiesław Zbyszek Łukomski

ur. w 1952 roku w m. Ozorków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2013
Biogram
Od grudnia 1981 r. do listopada 1982 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z działalnością Klubu Samorządnej Rzeczpospolitej „Wolność, Sprawiedliwość, Niepodległość”, do którego należał. W ramach represji został skierowany na ćwiczenia w obozie wojskowym w Chełmnie nad Wisłą, gdzie przebywał od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. Rzekome szkolenie wojskowe rezerwistów nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia. Umieszczeni w obozach wojskowych zostali wytypowani przez SB jako działacze Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” (łącznie około 1500 osób), i uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania ustawy o związkach zawodowych, delegalizującej „Solidarność”. Działania te nie miały oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN