Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Ryszard Rychlik
ur. w 1953 roku w m. Krotoszyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 220/2014

Biogram

Zaangażował się w działalność NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Przemysłu Jedwabniczego „Miranda” w Turku, gdzie pracował jako zastępca kierownika w dziale Elektronicznego Przetwarzania Danych. Był autorem odezw i oświadczeń krytykujących sytuację społeczno-polityczną w PRL. 14.12.1981 r. został zatrzymany przez SB podczas przygotowywania akcji protestacyjnej w związku z rocznicą Grudnia ’70 i internowany w Zakładzie Karnym we Włocławku, skąd zwolniono go 20.01.1982 r. W latach 1982-1984 był inwigilowany przez SB w ramach sprawy o kryptonimie „Pomoc” .

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN