Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Oleksyn Jacek

Jacek Oleksyn

ur. w 1953 roku w m. Legnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 308/2021
Biogram
Był aktywnym działaczem i wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Instytucie Dendrologii PAN. Dnia 14.12.1981 r. wraz z przewodniczącym Zbigniewem Steckim w czasie zebrania przeprowadził głosowanie w sprawie podjęcia akcji protestacyjnej przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. W związku z tym został tymczasowo aresztowany 18.12.1981 r., a Prokuratura Wojewódzka w Poznaniu wszczęła przeciwko niemu śledztwo. Założono również sprawę operacyjnego rozpracowania kryptonim „Cis”, w ramach której kontrolowano działaczy „Solidarności” w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku. Sąd Wojewódzki w Poznaniu w trybie doraźnym 30.12.1981 r. skazał Jacka Oleksyna na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Tego samego dnia Jacek Oleksyn został zwolniony z aresztu. W latach 1985-1987 zajmował się kolportażem pism podziemnych, w szczególności wydawnictw Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość” z którą współpracował.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN