Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Krzysztof Węgrzyn

ur. w 1955 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 323/2018
Biogram
Marek Węgrzyn w 1981 r. jako student Akademii Muzycznej w Krakowie był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W listopadzie 1981 r. podjął pracę w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa w Kaliszu. 13.12.1981 r. przed siedzibą ZR rozdawał przechodniom prasę związkową. 16.12.1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Ostrowie Wielkopolskim, który opuścił 8.01.1982 r. W okresie od 7.01.1982 r. do 12.06.1982 r. był tymczasowo aresztowany w związku z dwiema sprawami, jakie wszczęto wobec jego osoby pod zarzutem kontynuowania działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego. Przebywał w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim oraz w zakładach karnych w Kaliszu i we Wrocławiu. W ramach pierwszej sprawy 6.04.1982 r. otrzymał wyrok 12 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu, a 8.05.1982 r. został skazany na 6 miesięcy odosobnienia. Obydwa orzeczenia były zaskarżane, a sprawy umarzane na podstawie przepisów o amnestii. W latach 1981–1982 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN