Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Nowak

ur. w 1947 roku w m. Sucha Beskidzka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 130/2016
Biogram
Pracownik Wytwórni Silników Wysokoprężnych w Andrychowie. Jesienią 1980 r. zaangażowany w powołanie struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Wiceprzewodniczący Komisji Wydziałowej związku na Wydziale Gospodarki Narzędziowej, członek Komisji Zakładowej.  
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową w podziemiu. Organizator pomocy dla rodzin osób represjonowanych. Zaangażowany w druk i kolportaż ulotek. 
W dniu 24 marca 1982 r. zatrzymany i internowany. Objęty postępowaniem prokuratorskim, w związku z którym osadzono go w Areszcie Śledczym w Krakowie przy ul. Montelupich. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Sądu Wojskowego z dnia 1 lipca 1982 r. skazany na półtora roku pozbawienia wolności. Karę obywał w Zakładzie Karnym we Wrocławiu przy ul. Klęczkowskiej. Zwolniony w dniu 23 grudnia 1982 r. po uzyskaniu przerwy w odbywaniu kary (resztę darowano na mocy przepisów amnestyjnych). 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN