Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Rajmund Jaworski

ur. w 1933 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 143/2014
Biogram
Pan Ryszard Jaworski był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Kombinacie Budownictwa Ogólnego w Rybniku. 
W okresie trwania stanu wojennego prowadził działalność w ramach nielegalnej grupy, której celem było tworzenie podziemnych struktur „Solidarności” na terenie Rybnika, jak również nawiązanie kontaktów z innymi regionami oraz kolportowanie nielegalnych wydawnictw. 
W wyniku czynności operacyjnych Służby Bezpieczeństwa wszystkich członków nielegalnej grupy zatrzymano, a następnie internowano. Pan Ryszard Jaworski został internowany 18 VI 1982 r. Od 14 VII1982 r. aż do chwili wydania Decyzji z dn. 30 IX 1982 r. o zwolnieniu z internowania przebywał na przepustce. 
W związku z prowadzeniem działalności opozycyjnej pozostawał w zainteresowaniu operacyjnym SB w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenie kryptonim „Wróbel”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN