Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Suwała Andrzej

Andrzej Suwała

ur. w 1952 roku w m. Wadowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 479/2022
Biogram
Pan Andrzej Suwała po wprowadzeniu stanu wojennego decyzją z dnia 13 XII 1981 r. został internowany. Powodem było organizowanie strajków i przerw w pracy, zbieranie podpisów w celu odebrania budynku Komendy Wojewódzkiej Milicji.  Pan Andrzej Suwała miał również namawiać pracowników do nieprzychodzenia w soboty do pracy. Podczas internowania przebywał w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich i Uhercach. Zwolniony decyzja z dnia 23 VII 1982 r. W 1983 r. Pan Andrzej Suwała wyjechał na pobyt stały do Kanady.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej