Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Czerw Stefan

Stefan Czerw

ur. w 1933 roku w m. Kobylniki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2012
Biogram
W 1980 r. współtworzył struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Szczygłowice” w Knurowie, a następnie został wybrany członkiem Komisji Zakładowej. Z powodu aktywnej działalności związkowej 13 grudnia 1981 r. został internowany. Przebywał w ośrodkach odosobnienia w Jastrzębiu-Zdroju, Łupkowie, Szerokiej, Lublińcu-Kokotoku i Zabrzu. Wolność odzyskał 14 lipca 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN