Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rybiński Janusz

Janusz Rafał Rybiński

ur. w 1967 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 371/2016
Biogram
Począwszy od 1985 r. członek Federacji Młodzieży Walczącej w Krakowie. Zaangażowany w druk i kolportaż wydawnictw drugoobiegowych, w tym „Hutnika”. Uczestnik licznych manifestacji oraz akcji ulotkowych. Autor dokumentacji fotograficznej działań FMW. 
W grudniu 1986 r. zatrzymany oraz ukarany grzywną w związku z udziałem w manifestacji pod Kopalnią Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków