Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Perwenis Zenon

Zenon Perwenis

ur. w 1949 roku w m. Pawlukańce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2015
Biogram
Zenon Perwenis w 1949 r. został deportowany z Wileńszczyzny na Syberię, do Polski repatriował się w 1955 r. Od 1966 r. był pracownikiem Zakładów Mechanicznych „Zamech” w Elblągu,  od września 1980 r. należał do NSZZ "Solidarność", był członkiem Prezydium Zarządu Regionu Elbląskiego oraz delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów w Gdańsku we wrześniu 1981 r.
W stanie wojennym był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Iławie od 13 grudnia 1981 r. do 18 marca 1982 r. W latach 1982-1985  posiadał zastrzeżone wyjazdy zagranicę.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN