Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Bączyk Piotr
Piotr Bączyk
ur. w 1959 roku w m. Olsztyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 596/2016

Biogram

Pan Piotr Bączyk pracował w Olsztyńskich Zakładach Opon Samochodowych „Stomil”. Od października 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. Aktywnie uczestniczył w działalności związku poprzez kolportaż ulotek i plakatów o charakterze antykomunistycznym. Z tego powodu Pan Piotr Bączyk znalazł się w gronie osób internowanych. W dniu 11 czerwca 1982 r. osadzono go w Zakładzie Karnym w Iławie, a 23 czerwca 1982 r. został przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Kwidzynie. Podczas pacyfikacji ośrodka w Kwidzynie 14 sierpnia 1982 r. Pan Piotr Bączyk został dotkliwie pobity przez funkcjonariuszy Straży Więziennej. 22 grudnia 1982 r. zwolniono go z Ośrodka Odosobnienia. Po wyjściu na wolność Pan Piotr Bączyk nie zaprzestał działalności opozycyjnej, kontynuując kolportaż podziemnego pisma pn. „Rezonans” na terenie zakładów „Stomil”. Wydział Śledczy WUSW w Olsztynie w dniu 13 grudnia 1983 r. wszczął śledztwo w tej sprawie, jednakże Sąd Rejonowy w Olsztynie umorzył postępowanie na mocy ustawy Rady Państwa PRL z dn. 21 lipca  1984 r. o amnestii. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN