Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pastor Jan

Jan Pastor

ur. w 1944 roku w m. Chodów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 94/2021
Biogram
Jan Pastor był zatrudniony  w Stoczni Gdańskiej jako monter rurociągów. Brał czynny udział w strajkach na terenie swojego zakładu pracy w grudniu 1970 r. oraz w sierpniu 1980 r. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego i zdelegalizowaniu NSZZ „Solidarność”, uczestniczył w zebraniach tajnych struktur „S”. 
Od 1984 r. był stałym kontaktem oddziału wyposażenia na Wydziale K-2 w Stoczni Gdańskiej. Zaangażował się ponadto w kolportaż podziemnej prasy i zbiórkę składek od członków związku. Pan Jan Pastor brał aktywny udział w szeregu demonstracji oraz w strajkach w Stoczni Gdańskiej w 1988 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków