Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jerzy Zbigniew Markiewicz

ur. w 1944 roku w m. Roczewice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2012
Biogram
Jesienią 1980 r. współtworzył struktury NSZZ „Solidarność” przy PKP w Koninie, a następnie został przewodniczącym Komisji Zakładowej. Z powodu prowadzonej działalności 13 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Zakładzie Karnym we Włocławku. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność opozycyjną. Brał udział w mszach organizowanych przez podziemną „Solidarność” dla uczczenia historycznych wydarzeń oraz w spotkaniach byłych internowanych. W 1989 r. był inicjatorem powstania Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PKP w Koninie i jej przewodniczącym.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN