Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Stefan Andrzej Jon
ur. w 1954 roku w m. Bełchatów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019

Biogram

Stefan Andrzej Jon w czasie stanu wojennego jako rezerwista został powołany do odbycia trzymiesięcznego szkolenia (od 8.11.1982 r. do 2.02.1983 r.) w JW nr 1013 w miejscowości Budowo. Szkolenie wojskowe rezerwistów w tej jednostce nie służyło realizacji zadań z zakresu obronności kraju, ale było dotkliwą represją polityczną wobec przedstawicieli opozycji i miało na celu ich odizolowanie oraz zmuszenie do zaprzestania działalności antykomunistycznej.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

"Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r.", red. G. Majchrzak, Warszawa 2016