Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Śliwiński Jarosław

Jarosław Śliwiński

ur. w 1939 roku w m. Mirocin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 64/2016
Biogram
Jarosław Śliwiński  w latach 1961-1978 pracował w Kopalni Węgla Brunatnego w Turowie. W styczniu 1981 r. przeprowadził się do swojej rodzinnej miejscowości Mirocin i wraz z ojcem rozpoczął prowadzenie gospodarstwa rolnego. Od chwili przyjazdu zaangażował się w organizację Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Podczas wyborów został wybrany przewodniczącym koła wiejskiego w Mirocinie, a następnie przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego w Przemyślu z siedzibą  w Jarosławiu. Był też delegatem na krajowy zjazd NSZZ RI „Solidarność” w Poznaniu. 
W okresie stanu wojennego i po jego zakończeniu nadal utrzymywał kontakty z byłymi działaczami NSZZ RI „Solidarność” z terenu Jarosławia i Rzeszowa. Był zaangażowany w działalność duszpasterstwa rolników indywidualnych, uczestniczył w rekolekcjach i spotkaniach w Krasiczynie. W wyniku kilkakrotnych przeszukań prowadzonych przez MO i SB zabezpieczono u niego literaturę bezdebitową. Poddano perlustracji jego korespondencję, wielokrotnie przeprowadzano rozmowy profilaktyczno-prewencyjne. 
W marcu 1988 r. uczestniczył w spotkaniu w kościele oo. Dominikanów w Jarosławiu, mającym na celu reaktywowanie działalności NSZZ RI „Solidarność”. W maju 1988 r. podpisał petycję do wojewody przemyskiego o wznowieniu działalności NSZZ RI „Solidarność”. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1981-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN