Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jeśman Edward

Edward Wojciech Jeśman

ur. w 1956 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 32/2019
Biogram
Pan Edward Wojciech Jeśman był współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników, a następnie aktywnym działaczem Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” i współzałożycielem Niezależnego Klubu Dyskusyjnego w Łodzi. Brał udział w nielegalnych spotkaniach przedstawicieli opozycji antykomunistycznej (organizowanych m.in. w jego mieszkaniu), zajmował się drukowaniem i kolportowaniem podziemnych wydawnictw, a także sygnował własnym nazwiskiem szereg petycji do władz PRL. 
W 1978 r. został trzykrotnie ukarany przez łódzkie kolegia ds. wykroczeń, 21.06.1978 r. Sąd Rejonowy w Łodzi skazał go - pod pretekstem niedopełnienia obowiązku meldunkowego - na 30 dni aresztu, który odbył w Zakładzie Karnym w Łodzi w okresie od 19.08.1978 r. do 19.09.1978 r.  W latach 1978-1979 kilkakrotnie dokonywano rewizji w jego mieszkaniu, konfiskując odnalezione podczas przeszukań czasopisma bezdebitowe oraz zatrzymywano go na 48 godzin. W 1979 r. wskutek działań podjętych przez Służbę Bezpieczeństwa nie został przyjęty na Katolicki Uniwersytet Lubelski, pomimo zdanych wcześniej egzaminów. Z powodu działalności opozycyjnej wydano wobec niego postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę w latach 1979-1983.
W 1980 r. organizował druk pisma „Solidarność z Gdańskiem” oraz kierował akcją strajkową w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty. W następnym roku założył oficynę wydawniczą, zajmującą się drukiem nielegalnych wydawnictw. Od 13.12.1981 r. do 23.07.1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Łęczycy i Łowiczu. We wrześniu 1983 r. wyemigrował do USA, a SB zaprzestała prowadzonej wobec niego od 1978 r. inwigilacji.
Biogram opracowano na podstawie: