Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Grad

ur. w 1955 roku w m. Cierno-Żabiniec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2020
Biogram
Pan Zbigniew Grad był pracownikiem w Kopalni Węgla Kamiennego „Jastrzębie” w Jastrzębiu-Zdroju. 
W dniach 13-15 XII 1981 r. brał czynny udział w strajku okupacyjnym w ww. zakładzie, który został spacyfikowany przez oddziały ZOMO. 
Po zakończeniu strajku w okresie od 1981 r. do 1989 r. Pan Zbigniew Grad prowadził działalność konspiracyjną, zajmował się m.in.: kolportażem prasy bezdebitowej oraz ulotek, uczestniczył w akacjach plakatowania i wspierał rodziny internowanych górników poprzez zbiórkę pieniędzy. W dniach 18-27 VIII 1988 r. uczestniczył w strajku zorganizowanym przez Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność” w ww. zakładzie. 
Pan Zbigniew Grad przez cały okres działalności brał udział w licznych demonstracjach, pikietach i tzw. Mszach za Ojczyznę. Za przynależność do podziemnych struktur związkowych był szykanowany w pracy, co wyrażało się w otrzymywaniu gorszych  warunków zatrudnienia. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków