Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Smagacz

ur. w 1949 roku w m. Jastrząbka Stara
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 73/2014
Biogram
Pan Tadeusz Smagacz należał do NSZZ „Solidarność” od września 1980 r. Był członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w KWK „Lenin” w Mysłowicach. 
W dniu 14 XII 1981 r. uczestniczył w strajku w ww. zakładzie pracy, zakończonym jego pacyfikacją. 
Ponadto zajmował się organizacją składek pieniężnych w KWK „Lenin” w Mysłowicach, przeznaczonych na pomoc dla osób represjonowanych. 
W latach 1982-1989 Pan Tadeusz Smagacz był przewodniczącym Tymczasowej Komisji Zakładowej w KWK „Lenin” w Mysłowicach oraz członkiem Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej w Tychach. W tym okresie zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw oraz prasy podziemnej. Zbierał również  informacje dla miesięcznika MKK „Solidarność Dziś i Jutro”. 
W sierpniu 1988 r. uczestniczył w strajku na KWK „Lenin” w Mysłowicach, należąc do utworzonego wówczas Komitetu Strajkowego. Po zakończeniu akcji protestacyjnej Pan Tadeusz Smagacz, został zwolniony z pracy. Do grudnia 1988 r. toczyło się przeciwko niemu śledztwo, zakończone umorzeniem i przywróceniem do pracy. 
We wrześniu 1988 r. wziął udział w manifestacji przed KWK „Lenin” w Mysłowicach, zorganizowanej przez przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu NSZZ „Solidarność” w Jastrzębiu-Zdroju – Pana Alojzego Pietrzyka. Główny postulat manifestujących dot. przywrócenia do pracy wszystkich zwolnionych za strajki tzw. sierpniowe. 
Pan Tadeusz Smagacz był również delegatem na II Zgromadzeniu Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie w lutym 1989 r. 
Reasumując należy stwierdzić, iż Pan Tadeusz Smagacz aktywnie uczestniczył w działalności podziemnych struktur zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”, w okresie od 13 XII 1981 r. do 4 VI 1989 r. prowadził zagrożoną odpowiedzialnością karną działalność mającą na celu odzyskanie niepodległości i suwerenności Polski.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN