Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sędzikowska Mirosława

Mirosława Maria Sędzikowska

ur. w 1955 roku w m. Chełmża
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 547/2016
Biogram
Mirosława Sędzikowska była działaczką „przedsierpniowej” opozycji demokratycznej regionu toruńskiego.
Od 1978 r. jako studentka filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu była związana ze środowiskiem Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. Kolportowała ulotki, niezależne wydawnictwa oraz literaturę bezdebitową, a także współorganizowała ich wymianę z innymi ośrodkami w kraju. Udostępniała swoje mieszkanie w Chełmży na spotkania z działaczami KOR oraz wykłady, prelekcje i spotkania samokształceniowe w ramach Towarzystwa Kursów Naukowych. Prowadziła działania na rzecz utworzenia Studenckiego Komitetu Solidarności UMK, który ostatecznie nie powstał na toruńskiej uczelni.
W 1979 r. była sygnatariuszką listu otwartego skierowanego do Episkopatu Czech i Moraw w sprawie obrony uwięzionych działaczy opozycyjnych, a także „Karty Praw Robotniczych”, postulującej m.in. utworzenie wolnych związków zawodowych i zagwarantowanie prawa do strajku.
Z powodu prowadzonej działalności opozycyjnej była kilkakrotnie zatrzymywana na 48 godzin, utrudniano jej podjęcie pracy w szkolnictwie oraz możliwość wyjazdów zagranicznych. Do 1984 r. była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
    • W. Polak „Najtrudniejsze egzaminy” Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na tle wydarzeń w kraju i regionie (1980-1982), Toruń 2001