Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Żakowski Gerard

Gerard Bogdan Żakowski

ur. w 1957 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 509/2016
Biogram
Pan Gerard Żakowski był aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) w Wyższej Szkole Pedagogicznej (WSP) w Częstochowie, gdzie od września 1980 r. współtworzył struktury NZS. 
W dniach 16-18 II 1981 r. był współorganizatorem strajku okupacyjnego na WSP ws. rejestracji NZS. 
W dniu 25 V 1981 r. współorganizował wiec w Częstochowie w obronie więźniów politycznych, a od października do listopada 1981 r. był współorganizatorem strajku okupacyjnego w WSP, pełniąc funkcje wiceprzewodniczącego Komitetu Strajkowego. 
30 I 1982 r. został internowany z powodu rozpowszechniania nielegalnej literatury. Przebywał w Ośrodkach Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu oraz Łupkowie. 
Zwolniony z internowania 29 IV 1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN