Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kornicki Tomasz
Tomasz Jerzy Kornicki
ur. w 1960 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 573/2014

Biogram

Pan Tomasz Kornicki jako student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach od 1981 r. aktywnie działał w strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Tworzył zręby nieformalnego Samorządu Studenckiego na Wydziale Prawa i Administracji śląskiej uczelni. Jesienią 1985 r. wszedł w skład tajnej struktury o nazwie Studencki Komitet Oporu, której głównym zadaniem było koordynowanie kolportażu wydawnictw podziemnych w środowisku akademickim i naukowym. Jako student V roku zorganizował akcję zbiórki podpisów pod petycją, w której żądano od władz uwolnienia Andrzeja Gwiazdy. 
W 1986 r. był jednym z inicjatorów powołania pisma zatytułowanego „Kontra”, które do 1989 r. ukazywało się jako główny organ prasowy NZS Uczelni Górnego Śląska. Pan Tomasz Kornicki był autorem artykułów publikowanych na jego łamach, za co w czerwcu 1986 r. został zatrzymany na 48 godzin i przesłuchany.  
Z uwagi na prowadzoną aktywnie działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości nie uniknął represji ze strony władz. Do roku 1989 Służba Bezpieczeństwa PRL śledziła jego poczynania w ramach kilku spraw operacyjnych prowadzonych pod kryptonimami: "Mecenas", "Kolporter" oraz "Akademik".

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej