Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Katarzyna Dumanowska

ur. w 1967 roku w m. Kutno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Katarzyna Dumanowska będąc studentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prowadziła działalność w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów oraz Organizacji Studenckiej - Konfederacji Polski Niepodległej w Toruniu w latach 1987-1989. Wspomagała powstanie Komitetu Organizacyjnego NZS, zbierała podpisy pod petycją o jego rejestrację i prowadziła zapisy do NSZ na UMK.
Brała udział w przygotowaniu wiecu KPN i Niezależnego Ruchu Społecznego „Ziemia Chełmińska”, który odbył się dnia 11 listopada 1988 r. przed kościołem Wniebowzięcia NMP w Toruniu.
Była również zaangażowana w szereg inicjatyw związanych z działalnością NZS i KPN jak przygotowywanie i wykonywanie transparentów, plakatów i innych materiałów niezbędnych podczas demonstracji, udział w akcjach ulotkowych oraz kolportaż i sprzedaż nielegalnych wydawnictw. W domu studenckim prowadziła bibliotekę wydawnictw bezdebitowych KPN oraz stały punkt kolportażowy. Brała udział w pracach podziemnych wydawnictw m.in. w pracach redakcyjnych studenckiego pisma „Immunitet” oraz zajmowała się składaniem książek dla wydawnictwa „Kwadrat”. Była współorganizatorką strajku okupacyjnego studentów na UMK w maju 1989 r., w ramach którego przygotowywała materiały informacyjne oraz kolportowała ulotki i wydawnictwa niezależne przed i podczas strajku.
Uczestniczyła w kampanii przed wyborami w czerwcu 1989 r. Włączyła się w akcję zbierania podpisów pośród mieszkańców Torunia, promowała kandydatów Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność”, brała udział w przedwyborczych wiecach i spotkaniach z kandydatami na terenie całego województwa. 
W związku z prowadzoną działalnością była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa w 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003