Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Juzwuk

ur. w 1955 roku w m. Radzieje
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 411/2013
Biogram
Pan Ryszard Juzwuk w dniu 05.05.1982 r. w/w został aresztowany za udział w manifestacji z okazji dnia 3 Maja, podczas której to manifestacji doszło do znieważenia funkcjonariusza MO i zniszczenia pojazdów służbowych MO. Za powyższe Pan Ryszard Juzwuk został skazany przez Sąd Wojewódzki w Elblągu na 3 miesiące aresztu. Rada Państwa skorzystała z prawa łaski w postaci warunkowego zwolnienia z wyznaczeniem okresu próbnego na 5 lat. W ramach represji politycznej Pan Ryszard Juzwuk został powołany na ćwiczenia wojskowe do JW. nr 1636 w Chełmnie w dniu 05.11.1982 r. Rozkazem nr 226 z dnia 08.11.1982 r. został przydzielony do 5 kompanii pontonowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym. W dniu 02.02.1983 r. Pan Ryszard Juzwuk został skreślony z ewidencji po odbyciu ćwiczeń wojskowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej