Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Andrzej Jan Bartuszek
ur. w 1954 roku w m. Olsztyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 370/2016

Biogram

W latach 1974-1983 był pracownikiem Zakładu Wytwórczego Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego „Spomasz” w Olsztynie. W 1980 r. wziął aktywny udział w strajku w tym zakładzie. Został wybrany przewodniczącym Komitetu Strajkowego. We wrześniu 1980 r. zaangażował się w tworzenie struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w miejscu pracy. Został przewodniczącym Komisji Zakładowej „S”. Prowadził również działalność na szczeblu regionalnym. Współorganizował Międzyzakładowy Komitet Założycielski „Solidarności” w Olsztynie, uczestniczył w pracach Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „S”. W dniu 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Iławie. Ze względu na stan zdrowia przeniesiono go do szpitala więziennego, a następnie zwolniono w dniu 20 stycznia 1982 r. W latach 1982-1984 zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej