Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ilnicki Włodzimierz

Włodzimierz Ilnicki

ur. w 1946 roku w m. Baranowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012
Biogram
Włodzimierz Ilnicki pracował w Zarządzie Portu w Gdyni. Podczas strajku w grudniu 1970 r. został wybrany na stanowisko zastępcy przewodniczącego Głównego Komitetu Strajkowego dla Miasta Gdyni. 
W nocy z 15 na 16 grudnia 1970 r. wraz z całym komitetem został zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym w Wejherowie. Na początku stycznia 1971 r. proponował zorganizowanie strajku w porcie gdyńskim. Domagał się opublikowania rządowego raportu w sprawie Grudnia 1970 r. i postawienia pomnika poległych. 12 stycznia 1971 r. funkcjonariusze Granicznej Placówki Kontrolnej w Gdyni przeprowadzili z nim rozmowę profilaktyno-rozpoznawczą. W okresie od 10 lutego 1971 r. do 24 sierpnia 1976 r. był figurantem sprawy operacyjnego rozpracowania o kryptonimie "Podoficer", jako podejrzany o działalność wywiadowczą.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej