Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Szczepan Mariusz Rudka

ur. w 1962 roku w m. Świdnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2021
Biogram
Pan Szczepan Rudka w latach 1986 lub 1987 do początków 1989 roku angażował się w działalność opozycyjną. Aktywnie działał w strukturach studenckich oraz był powiązany z „Solidarnością Walczącą”. W ramach działalności opozycyjnej zajmował się kolportażem wydawnictw „Solidarności Walczącej” i innych nielegalnych wydawnictw powiązanych ze studenckim podziemiem. Ponadto pan Szczepan Rudka zajmował się także dokumentowaniem działalności opozycyjnej różnych struktur studenckich.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków