Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Andruszkiewicz Władysław
Władysław Aleksander Andruszkiewicz
ur. w 1950 roku w m. Rzeszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 490/2019

Biogram

Władysław Aleksander Andruszkiewicz od 1972 r. pracował jako dyspozytor w Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych „ Instal” w Rzeszowie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w ramach zdelegalizowanej „Solidarności”, której członkiem był od 1980 roku. Był działaczem tajnych struktur NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych  „Instal” w Rzeszowie w okresie 1983-1989, a w latach 1985-1989 był członkiem tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w „Instalu” Rzeszów. Kierował grupą kierowców kolportujących wydawnictwa podziemne na terenie kraju i na budowach zagranicznych prowadzonych przez „Instal” (Węgry, NRD, Czechosłowacja). W latach 1984-1989 uczestniczył w akcjach rozrzucania ulotek na terenie Rzeszowa. Aktywnie działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy Kościele Najświętszego Serca Jezusowego  w Rzeszowie (1984-1987) oraz był uczestnikiem Katolickich Tygodni Historycznych w latach 1985-1988. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

M. Stręk, Solidarność trwa. Świadectwo sprzeciwu i oporu 1981-1989, Rzeszów 2005
M. Stręk, Solidarność trwa. Świadectwo sprzeciwu i oporu 1981-1989, Rzeszów 2005
M. Stręk, Solidarność trwa. Świadectwo sprzeciwu i oporu 1981-1989, Rzeszów 2005
M. Stręk, Solidarność trwa. Świadectwo sprzeciwu i oporu 1981-1989, Rzeszów 2005