Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łuszczek Jan

Jan Łuszczek

ur. w 1943 roku w m. Biszcza
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
Jan Łuszczek był zaangażowany w działalność opozycyjną na terenie Torunia. W latach 1982-1985 zajmował się kolportażem podziemnej prasy m.in. "Toruńskiego Informatora Solidarności", "Kontry", "Elany" i "Tygodnika Wojennego" oraz zbieraniem składek dla rodzin aresztowanych i internowanych działaczy opozycyjnych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków