Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łuszczek Jan

Jan Łuszczek

ur. w 1943 roku w m. Biszcza
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
Jan Łuszczek był pracownikiem Zakładów Włókien Chemicznych "Elana"  w Toruniu, zaangażowanym w działalność podziemnych struktur "Solidarności" w miejscu pracy.
W latach 1982-1985 zajmował się kolportażem podziemnej prasy, m.in. zakładowego pisma "Elana", "Toruńskiego Informatora Solidarności", "Kontry",  "Tygodnika Wojennego" i "Tygodnika Mazowsze" oraz zbieraniem składek członkowskich przeznaczonych dla rodzin aresztowanych i internowanych działaczy opozycyjnych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków