Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Aleksander Szewczyk

ur. w 1960 roku w m. Bukówko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Aleksander Szewczyk był członkiem NSZZ „Solidarność” w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku.
W dniach 22 i 25 stycznia 1982 r., w akcie protestu, zniszczył wraz z kolegami gabloty ogłoszeniowe należące do Organizacji Partyjnej PZPR Wydziału K-2 stoczni, wiszące w pobliżu miejsca, w którym wcześniej znajdowała się gablota NSZZ „Solidarność”. Za powyższe został zatrzymany w dniach od 26 do 28 stycznia 1982 r. Na mocy postanowienia Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 1 lutego 1982 r. został tymczasowo aresztowany oraz oskarżony o nieodstąpienie od działalności związkowej w czasie obowiązywania stanu wojennego i od dnia 5 lutego 1982 r. osadzono go w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 29 marca 1982 r. został skazany na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności na podstawie art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym. 
Od dnia 9 kwietnia 1982 r. do dnia 30 lipca 1982 r. odbywał karę więzienia w Zakładzie Karnym w Potulicach.  
W latach 1981-1984 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN