Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Penkala Ryszard
Ryszard Andrzej Penkala
ur. w 1950 roku w m. Bielsko-Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 340/2012

Biogram

W latch 1980-1981 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. Po wprowadzeniu stanu wojennego współpracował z tajną Tymczasową Komisją Zakładową. Kolportował wydawnictwa bezdebitowe, m.in. pismo „Solidarność Podbeskidzia”. W 1988 r. zaangażował się czynnie w działania mające na celu odtworzenie struktur NSZZ „Solidarność” w FSM i legalizację Związku. Z powodu tej działalności był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa i wielokrotnie wzywany na przesłuchania.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej