Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bessert Aleksandra

Aleksandra Bessert

ur. w 1953 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 386/2018
Biogram
W działalność opozycyjną zaangażowana od 1977 r. Współpracowała z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W listopadzie 1977 r. została zatrzymana za rozpowszechnianie ulotek. Od 1981 r. należała do NSZZ „Solidarność” – była m.in. członkiem koła „Solidarności” na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu i działała w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność Wielkopolska”. Za swoją działalność 16 grudnia 1981 r. została internowana. Do 5 lipca 1982 r. przebywała w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. Po zwolnieniu z internowania kontynuowała działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”, sporządzając i kolportując bezdebitowe wydawnictwa. W 1984 r. podczas rewizji znaleziono u niej m.in. wydawnictwa „Solidarności” i okolicznościowe znaczki. Została zatrzymana i umieszczona w areszcie. Śledztwo w sprawie produkcji i kolportażu ulotek zostało umorzone przez prokuraturę. Od 1985 r. aktywnie współpracowała z poznańską „Solidarnością Walczącą” i tworzyła struktury Polskiej Partii Socjalistycznej w Poznaniu. Działalność opozycyjną prowadziła do 1989 r., m.in. kolportując podziemną literaturę i biorąc udział w manifestacjach, za co była karana przez kolegium ds. wykroczeń. W 1989 r. była członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej