Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Chlebowski Longin

Longin Zbigniew Chlebowski

ur. w 1951 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
W 1980 r. był jednym z liderów strajku sierpniowego w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Łodzi. Od września 1980 r. działał w strukturach  NSZZ „Solidarność”, był członkiem Komitetu Założycielskiego, a następnie – od stycznia do listopada 1981 r. – pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej w MPK. Jako delegat uczestniczył w I Krajowym Zjeździe Delegatów „Solidarności” w Gdańsku.  W nocy z 13/14.12.1981 r. został internowany, a 19.12.1981 r. – tymczasowo aresztowany za zorganizowanie strajku w przedsiębiorstwie i wykorzystanie w dniu 13.12.1981 r. autobusu MPK do kolportażu plakatów i ulotek. Był przetrzymywany w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Łodzi, Zakładzie Karnym w Sieradzu i Areszcie Śledczym w Łodzi. 13.01.1982 r. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazał go na karę 3 lat pozbawienia wolności. Przebywał w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie do chwili warunkowego zwolnienia na mocy amnestii w dniu 3.08.1983 r. Uczestniczył w wielu głodówkach protestacyjnych, z których najdłuższa trwała 28 dni. Po wyjściu na wolność został zwolniony z pracy. Współorganizował duszpasterstwa ludzi pracy w parafii oo. jezuitów i parafii św. Teresy w Łodzi. W latach 1981–1982 i 1988–1989  podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej