Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Gelberg Leon
Leon Andrzej Gelberg
ur. w 1945 roku w m. Lwów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 462/2018

Biogram

W latach 1982-1984 był członkiem redakcji i autorem tekstów w podziemnym piśmie "Karta", gdzie posługiwał się pseudonimem Edward Kortal. W latach 1984-1988 publikował w "Tygodniku Wojennym", "Tygodniku Mazowsze", "PWA. Przeglądzie Wiadomości Agencyjnych", "CDN - Głos Wolnego Robotnika" i "Moście" (na potrzeby tych wydawnictw posługiwał się pseudonimami ADX, Andrzej Darski, Edward Wieliszewski, Emiter, Krzysztof Kocoń, Robert Całka). W latach 1985-1989 współorganizował podziemne Radio "Solidarność", pełnił m.in. funkcję szefa Programu 3 Radia "S". W maju i sierpniu 1988 r. uczestniczył w strajkach w Stoczni Gdańskiej. W 1989 r. podczas kampanii wyborczej pełnił funkcję szefa Krajowego Biura Informacyjnego sztabu wyborczego Komitetu Obywatelskiego "Solidarności". 

Biogram opracowano na podstawie:

publikacji:

Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, tom 2, Warszawa 2012.