Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kowalczyk Tadeusz

Tadeusz Kowalczyk

ur. w 1933 roku w m. Bieliny
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 369/2016
Biogram
Dnia 24.03.1950 r. aresztowany podczas próby ucieczki za granicę (w Gryfinie k. Szczecina). W dniu 18.10.1950 r.  skazany wyrokiem Sądu Powiatowego w Szczecinie na 1 rok i 2 miesiące więzienia. Osadzony w Zakładzie Karnym w Szczecinie, Stargardzie nad Iną, Goleniowie k. Szczecina. Od jesieni 1980 r. zaangażowany w tworzenie niezależnych rolniczych związków zawodowych, następnie współorganizator „Solidarności” Rolników Indywidualnych w woj. Kieleckim. W okresie od 13.12.1981 r. do 02.01.1983 r. w ukryciu, poszukiwany listem gończym. W dniu 02.01.1983 r. ujawnił się w KW MO w Kielcach. Działał w nieformalnej strukturze podziemnej „S” RI. Drukował i kolportował podziemne wydawnictwa m.in.: „CDN. Gazeta Wolnych Ludzi” (wydawany w Kielcach), „Tygodnik Wojenny”, „Tygodnik Mazowsze”, „Niepodległość”, Solidarność Walcząca”, „Solidarność Narodu”). 11.12.1983 r. został zatrzymany w Kielcach (w czasie rewizji w domu w Bielinach znaleziono m.in. duże ilości wydawnictw podziemnych), a 13.12.1983 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Kielcach-Piaskach. 24.07.1984 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach zwolniony (postępowanie umorzone na mocy amnestii z 21 VII 1984). Od 1987 r. był  członkiem Tymczasowej Krajowej Rady Rolników „Solidarność”, przewodniczącym Komisji Interwencji i Praworządności RI „S”. Od 1988 r. był przewodniczącym Tymczasowego Zarządu Wojewódzkiego Rady Rolników „Solidarność” Ziemia Kielecka, następnie przewodniczącym Rady Wojewódzkiej „S” RI. Współorganizował pomoc żywnościową dla strajkujących górników w Jastrzębiu Zdrój w sierpniu 1988 r. W latach 1988-1991 był członkiem (skarbnik) Prezydium Krajowej Rady RI „S”. W 1989 działacz KO„S” Regionu Świętokrzyskiego. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • „Przeciw komunie. Relacje działaczy NSZZ „Solidarność” i innych organizacji opozycyjnych regionu świętokrzyskiego (1980-1989), Kielce-Kraków 2014
    • „Solidarność” 1980-1989. Polska Południowa, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, tom 6, Warszawa 2010