Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Filipowicz  Maria

Maria Barbara Filipowicz

ur. w 1943 roku w m. Zarzecze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 323/2018
Biogram
Maria Filipowicz od sierpnia 1980 r. była członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. J. Marchlewskiego „Poltex” w Łodzi. W stanie wojennym prowadziła działalność związkową, współorganizowała akcje protestacyjne i strajkowe, m.in. 14.12.1981 r., oraz uczestniczyła w drukowaniu ulotki pt. „Komunikat strajkowy nr 1”. 13.05.982 r. została zatrzymana pod zarzutem inspirowania strajku w miejscu pracy. Następnego dnia Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Łódź-Bałuty wymierzyło jej karę 3 miesięcy aresztu, którą Sąd Rejonowy w Łodzi wyrokiem z 25.06.1982 r. zmniejszył do 2 miesięcy. W okresie od 13.05.1982 r. do 13.07.1982 r. była osadzona w Zakładzie Karnym nr 2 w Łodzi oraz Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów. W latach 1982–1985 podlegała inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN