Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kaczor Andrzej

Andrzej Kazimierz Kaczor

ur. w 1944 roku w m. Łękawica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 460/2018
Biogram
Pracownik Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w Tarnowie. Od jesieni 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Członek Komisji Zakładowej związku.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w związku z podejmowanymi próbami kontynuowania działalności związkowej oraz organizowania akcji protestacyjnych, w dniu 18 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 5 marca 1982 r. 
Po uwolnieniu w strukturach podziemnej „Solidarności”. Zaangażowany w kolportaż druków drugoobiegowych (w związku z czym jego miejsce zamieszkania poddawano rewizjom). Uczestnik niezależnej uroczystości ku czci pomordowanych w Katyniu w dniu 14 kwietnia 1985 r., za co został ukarany grzywną.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN