Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Brandys Tadeusz

Tadeusz Kazimierz Brandys

ur. w 1936 roku w m. Zabrzeg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 208/2020
Biogram
Ks. Tadeusz Brandys w latach 1982-1986 był kapelanem w Zakładzie Karnym w Braniewie, gdzie przebywało wielu działaczy NSZZ „Solidarność” z Elbląga, skazanych na podstawie Dekretu o stanie wojennym.                  Ksiądz Brandys, poza posługą duszpasterską, organizował dostarczanie paczek z żywnością i środkami czystości dla osadzonych. Ponadto przekazywał informacje o bieżącej sytuacji więźniów ich rodzinom oraz opozycjonistom przebywającym na wolności. Informował osadzonych o sytuacji w kraju, zajmował się również kolportażem ulotek na terenie więzienia. 
Biogram opracowano na podstawie:
 • oświadczeń świadków