Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Olejarczyk Grzegorz
Grzegorz Witold Olejarczyk
ur. w 1937 roku w m. Zastów Polanowski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2017

Biogram

Pan Grzegorz Olejarczyk był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” reprezentującym radykalne poglądy, piastował funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Zakładach Chemicznych „Blachownia” w Kędzierzynie Koźlu. 
W dniu 15 XII 1981 r. został internowany, początkowo przebywał w Areszcie Śledczym w Opolu, następnie w Zakładzie Karnym w Nysie. Z internowania zwolniony w dn. 30 IV 1982 r. 
Pan Grzegorz Olejarczyk brał udział w przygotowaniach nielegalnej manifestacji byłych działaczy „S” w Kędzierzynie Koźlu w dn. 3 V 1982 r.   
W latach 1982-89 współpracował z Miejskim Komitetem Oporu w Zabrzu, był kurierem pism bezdebitowych, między innymi „Bibuły”. 
Otrzymał zgodę na wyjazd stały do Kanady, z którego nie skorzystał. 
Był kontrolowany operacyjnie przez SB zarówno przed jak i po internowaniu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN