Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jacek Mariusz Wilczak

ur. w 1972 roku w m. Gubin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 222/2023
Biogram
Pan Jacek Mariusz Wilczak prowadził działalność antykomunistyczną w latach 1988-1989. Od marca 1988 r. aktywnie uczestniczył w kolportażu książek i czasopism drugiego obiegu, a także ulotek oraz innych druków (m.in. kartek świątecznych, znaczków poczt podziemnych, cegiełek na „Solidarność"), wydawanych przez konspiracyjne struktury „Solidarności” w Zagłębiu Miedziowym albo przywożonych przez kolporterów spoza województwa legnickiego.
W latach 1988-1989 w Głogowie był zaangażowany w Ruchu Młodzieży Niezależnej (RMN), z którym współtworzył w tym mieście Wolny Ruch Ekologiczny (współpracując z podziemną „Solidarnością" oraz wrocławskimi działaczami Ruchu „Wolność i Pokój"). W ramach tych struktur organizował w Głogowie nielegalne marsze ekologiczne, jak również pomagał w gromadzeniu informacji o ukrywanych przez władze skutkach skażenia środowiska naturalnego, które powodował miejscowy przemysł wydobywczy. 
Od lutego do maja 1989 r. współorganizował happeningi Pomarańczowej Alternatywy („Pierwszy Dzień Wiosny”, „Dzień Kosmonauty”, „Pogrzeb Komuny”). Od lutego do czerwca 1989 r. pełnił funkcję redaktora i kolportera pisma „Extrema”, sygnowanego przez RMN w Głogowie. 
Uczestniczył wielokrotnie w akcjach wykonywania napisów i rysunków o treści antykomunistycznej, a także przeciwko obecności żołnierzy sowieckich w Polsce.

Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Z. Syska, Ośrodki Ruchu Młodzieży Niezależnej w Polsce w latach 1983-1990 [w:] Federacja Młodzieży Walczącej 1984-1990, red. M. Wierzbicki, Warszawa 2015.