Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Samek Felicja

Felicja Faustyna Samek

ur. w 1958 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 25/2017
Biogram
Felicja Faustyna Samek, z d. Tuszyńska była w 1980 r. pracownikiem w Zakładach Okrętowych i Urządzeń Elektrycznych „ELMOR” w Gdańsku i członkiem NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy. W swoim mieszkaniu w Gdańsku zorganizowała nielegalną drukarnię, przygotowując materiały i ulotki bezdebitowe. W związku z działalnością związkową została 11 sierpnia 1982 r. zatrzymana, a następnie aresztowana i osadzona w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 18 grudnia 1982 r. skazana na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata i grzywnę 40 tyś zł. oraz zapłatę kosztów sądowych. Z aresztu została zwolniona 20 grudnia 1982 r. Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 12 marca 1984 r. darowano jej karę pozbawienia wolności, 40 tyś zł. grzywny oraz nieściągnięte grzywny i opłaty sądowe. 
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • publikacji:
  • Arkadiusz Kazański „Kontynuowali działalność związkową…”. Sądzeni z powodów politycznych w województwie gdańskim (1981-1983), Gdańsk 2012