Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kulaszka Alicja

Alicja Kulaszka

ur. w 1952 roku w m. Słupsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 292/2016
Biogram
Alicja Kulaszka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, była zatrudniona jako nauczycielka j. angielskiego w LO nr 1 w Słupsku. Od sierpnia 1981 aktywnie współtworzyła struktury związkowe   w środowisku nauczycielskim na terenie województwa słupskiego, w tym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku. Była głównym organizatorem spotkania inicjującego powstanie Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Sekcji Oświatowej NSZZ „Solidarność”. Została delegatem na I Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Słupsk, gdzie została członkiem Prezydium Zarządu Regionu Słupsk, a następnie objęła funkcję przewodniczącej Sekcji Oświaty, którą pełniła do dnia 13 grudnia 1981 r.  Z jej inspiracji powstała tzw. „Wszechnica Oświatowa”, ramach której zainicjowano cykl wykładów i kursów inspirowanych ideami niepodległościowymi. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego utrzymywała ścisłe kontakty z członkami ZR NSZZ „Solidarność”, uczestnicząc  w zakonspirowanych spotkaniach na terenie Kościoła Mariackiego w Słupsku. Była inicjatorką wśród młodzieży szkolnej m.in. planowej kontrmanifestacji 1-szo majowej, kolportażu ulotek i tzw. „marszów dziennikowych”. Z uwagi na swoją działalność została zatrzymana 11 maja 1982 r. podczas prowadzonej przez nią lekcji języka angielskiego, a następnie internowana  w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi, w którym przebywała do dnia do 29 czerwca 1982 r.   
W latach 1983-2004 była przewodniczącą Klubu Inteligencji Katolickiej w Słupsku. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN