Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Borewicz (Burek) Tomasz

Tomasz Piotr Borewicz (Burek)

ur. w 1963 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 73/2014
Biogram
Pan Tomasz Borewicz był studentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku.  Należał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Wydawał i kolportował pismo „Akademik WSP” za co był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Na terenie Słupska rozpowszechniał  nielegalne wydawnictwa, m.in. „Tygodnik Mazowsze”, skutkiem czego 26 kwietnia 1986 r. został na miesiąc aresztowany. W latach 1986-1989 brał aktywny udział w pracach Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność Oświaty”, redagował pismo „Kontakty”. Od 1988 r. do 1990 r. działał w Ruchu Wolność i Pokój, współpracował z Ruchem Społeczeństwa Alternatywnego i Porozumieniem na Rzecz Energetyki Alternatywnej. W maju 1988 r. współorganizował strajk na Uniwersytecie Gdańskim, w strajku sierpniowym tego roku brał czynny udział. W 1989 r. założył ruch o nazwie „Twe-Twa”. Współorganizował oraz uczestniczył w licznych demonstracjach przeciw budowie elektrowni atomowej  w Żarnowcu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN