Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Hejneman Konrad

Konrad Zbigniew Hejneman

ur. w 1951 roku w m. Strzelce Opolskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 14/2013
Biogram
Od lutego 1981 r. do czasu wprowadzenia stanu wojennego był członkiem Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku, oraz inicjatorem i organizatorem akcji protestacyjnych w miejscu pracy. Na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Sieradzu z 16 grudnia 1981 r. został internowany, przebywał kolejno w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu, następnie w Łowiczu. 9 marca 1982 r. wyszedł na wolność, na mocy decyzji z 27 lutego 1982 r. W kolejnych latach był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa (od wyjścia na wolność do 30 września 1982 r., a także od 1984 r. do 1989 r.).
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN