Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dahlke Leszek

Leszek Wacław Dahlke

ur. w 1947 roku w m. Damasławek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 541/2018
Biogram
Leszek Dahlke od października 1980r. pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Elblągu. W stanie wojennym kolportował na terenie zakładu pracy oraz miasta Elbląga nielegalne ulotki i prasę podziemną m.in. „Zwyciężymy”, „Opornik Elbląski”, „Goniec Wojenny”. Z powodu prowadzonej działalności opozycyjnej z dniem 5 listopada 1982 r. został internowany w Obozie Wojskowym w Unieściu na rzekome szkolenie wojskowe rezerwistów, które nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, służyło jedynie w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Z internowania został zwolniony 3 lutego 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej