Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Cezary Adam Listowski

ur. w 1950 roku w m. Wałcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 204/2017
Biogram
Był uczestnikiem wydarzeń marcowych w 1968 roku w Lublinie. W latach 1978-1980 był współpracownikiem „Spotkań. Niezależnego Pisma Młodych Katolików”, autorem tekstów i kolporterem wydawnictw niezależnych na terenie Świdnika. Działalność opozycyjną łączył z działalnością literacką, był autorem wierszy, powieści i opowiadań wydawanych w niezależnym obiegu. W latach 70-tych był kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. W 1979 założył i redagował w Świdniku pismo „Ścieżki” – dodatek społeczno-kulturalny do „Głosu Świdnika”, a od listopada 1980 r. samodzielne pismo „Ścieżki. Pismo Środowiskowego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ «Solidarność» w Świdniku”. Od chwili powstania NSZZ „Solidarność” zaangażował się w jego działalność i tworzenie struktur związkowych w Świdniku i na KUL, gdzie od 1975 r. był zatrudniony w Bibliotece Uniwersyteckiej. Działając z ramienia Tymczasowej Komisji Założycielskiej NSZZ „Solidarność” KUL był jednym z założycieli czasopisma Koła Bibliotekarzy NSZZ „Solidarność” KUL – „Marginalia” oraz jego redaktorem i autorem zamieszczanych tekstów. W 1981 r. został zatrudniony w ZR Środkowo-Wschodniego, pełnił funkcję redaktora naczelnego „Biuletynu Informacyjnego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni”, a następnie był redaktorem naczelnym Biuletynu Związkowego Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” – „Wprost”. Po ogłoszeniu stanu wojennego uczestniczył w dniach 13-16.12.1981 r. w strajku okupacyjnym w WSK Świdnik, wchodził w skład redakcji Biuletynu Strajkowego Regionalnego Komitetu Strajkowego Regionu Środkowo-Wschodniego. W okresie stanu wojennego i po jego zawieszeniu kontynuował działalność w niezależnym ruchu wydawniczym. Mimo pozostawania w ukryciu do 8.08.1982 r. utrzymywał kontakty z osobami prowadzącymi działalność w podziemnych strukturach „Solidarności” z Lublina, Świdnika, a także z Warszawy, inspirował dalszą działalność oraz produkcję i kolportaż biuletynów. Od jesieni 1982 r. roku był redaktorem, autorem tekstów i wydawcą podziemnego pisma ośrodka świdnickiego „Grot. Biuletyn Zastępczej Komisji Zakładowej WSK-PZL”. Brał także udział w druku tego pisma, przechowywany w jego domu powielacz został skonfiskowany podczas rewizji. Od 1983 r. aktywnie wspierał podziemne Radio „Solidarność” Świdnik, pisał teksty do audycji tego radia i dokonywał ich nagrań. Uczestniczył także w pracach Wolnej Spółki Wydawniczej założonej na przełomie 1985 i 1986 r. przez Jana Krzysztofa Wasilewskiego i równolegle prowadził we własnym mieszkaniu punkt kolportażowy wydawnictw podziemnych. W 1988 r. był współzałożycielem Wydawnictwa Test w Lublinie. W latach 1982-1989 współpracował z Biurem Informacji Regionu Środkowo-Wschodniego i zamieszczał swoje teksty w „Informatorze Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność»”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej