Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ryba Władysław

Władysław Ryba

ur. w 1929 roku w m. Kamionka Wielka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015
Biogram
Od grudnia 1976 r. do sierpnia 1977 r. był inwigilowany przez organy bezpieczeństwa państwa jako sympatyk Komitetu Obrony Robotników. W NSZZ „Solidarność” pełnił funkcje przewodniczącego Komitetu Założycielskiego, następnie Komisji Zakładowej przy Spółdzielni Pracy Przemysłu Spożywczego „Postęp” w Krynicy, przewodniczącego w Komisji Koordynacyjnej w Krynicy, a także był członkiem Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego oraz etatowym członkiem Zarządu Regionu Małopolska - delegatura w Nowym Sączu. Zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw na terenie Krynicy. W związku ze swoją działalnością związkową w grudniu 1981 r. został zwolniony z pracy. Jako osoba wyznaczona do internowania, ukrywał się od momentu wprowadzenia stanu wojennego do 13 stycznia 1983 r. W latach 1987-1989 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej