Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kotynia Jan
Jan Kotynia
ur. w 1947 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016

Biogram

Pracownik Zakładu Budowy Maszyn i Aparatury Pomiarowej im. Stanisława Szatkowskiego w Krakowie. Członek NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego członek Tajnej Komisji Zakładowej w miejscu pracy. Organizator zakładowych struktur Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej. Zaangażowany w organizację pomocy dla osób represjonowanych oraz ich rodzin. Kolporter prasy podziemnej, m. in. „Aktualności” oraz „Biuletynu Małopolskiego”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej